مجید فراهانی، مدرس و مشاور مدیریت و کنترل پروژه

کنفرانس

دریافت فایل ارائه سمینارها و کنفرانس ها

pmo
مدیریت پروژه می‌تواند به تیم‌های پروژه کمک کند تا برنامه‌ریزی و اجرای پروژه خود را به صورت موثر‌تر و کارآمدتری انجام دهند.

دوره های آموزشی

آموزش و مشاوره مباحث مدیریت پروژه

وبلاگ مدیریت پروژه ای

هر روز یک مطلب جدید در حوزه مدیریت و کنترل پروژه

کتاب های منتشر شده

Image

منتشر شده: 18 اردیبهشت 1396

حوزه مدیریت شهری

Image

منتشر شده: 18 فروردین 1398

حوزه مدیریت پروژه